Comportarea unor Soiuri de Mar în Condiţiile Ecologice ale Zonei Subcarpatice a Olteniei

Introducere 
I.Importanta si rolul culturii marului 
I.1 Origine,scurt istoric si arealul de cultura
I.2 Importanta economica si alimentara a culturii marului
II.Situatia culturii marului pe plan mondial si in Romania 
II.1 Productia mondiala de mere
II.2 Cultura marului in Romania
II.3 Tendinte si orientari pe plan mondial si in Romania
III.Cadrul ecologic din zona subcarpatica a Olteniei 
III.1 Amplasarea geografica si relieful zonei
III.2 Factori climatici
III.3 Factori edafici
III.4 Factori biotici
IV.Scopul si obiectivele lucrarii 
V.Materialul biologic si metodele de lucru 
VI.Rezultate obtinute 
VI.1 Scurta descriere a soiurilor
VI.2 Cresterea soiurilor de mar in zona de nord a Olteniei
VI.3 Fructificarea soiurilor de mar in zona Olteniei de nord
VII.Concluzii si recomandari  
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu