Deparentarizarea Copilului din Perspectiva Asistenţei Sociale

Argument 
I. Perspectivă teoretică 
I.1. Ocrotirea socială a copilului. Perspectivă istorică 
II. Definirea abandonului 
II.1. Abandonul sau desertismul familial 
II.2. Abandonul ca formă de maltratare a copilului 
III. Circumstanţe ale abandonării copilului 
III.1. Profilul familiei cu risc de abandon
III.2. Copilul cu risc de abandon 
III.3. Locuri ce se pot constitui ca circumstanţe ale abandonului 
IV. Consecinţe ale abandonului
IV.1. Separarea de familie – reacţii 
IV.2. Sindromul de hospitalism 
IV.3. Sindromul carenţei afective 
IV.4. Sindromul abuzului parental 
V. Prevenirea abandonului
VI. Strategii de intervenţie în cazul copilului abandonat 
VII. Perspectiva practică 
VII.1. Metode şi tehnici de lucru cu copilul abandonat 64
VII.2. Studii de caz 
VII.3. Concluzii
Anexe
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu