Fondurile Structurale Europene şi Planul Naţional de Dezvoltare Regională

CUPRINS
1. Argument 
2. Politica economică europeană : coeziunea economică şi socială şi fondurile structurale
2.1.Baza legală şi principalele obiective 
2.2.Fondurile structurale  
2.3. Obiective prioritare 
2.4. Principiile de operare ale fondurilor structurale 
2.5. Beneficiari ţintă 
2.6.Caracteristici cheie şi exemple de succes ale utilizării Fondurilor Structurale pentru dezvoltarea locală 
3. Politica de dezvoltare regională în România 
3.1. Istoricul dezvoltării regionale in România 
3.2. Capitolul 21 de negocieri cu Uniunea Europeană: Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale 
3.3. Cadrul legislativ al dezvoltării regionale în România 
3.4. Cadrul instituţional al dezvoltării regionale în România 
3. 5 Structuri decizionale şi administrative la nivel regional 
3.6.Structuri deciyionale şi administrative la nivl naţional 
4. Planul National de Dezvoltare (2007 2013) 
4.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE: VIZIUNEA STRATEGICĂ A PND 2007-2013 
4.2. DIMINUAREA DISPARITǍŢILOR DE DEZVOLTARE ÎNTRE REGIUNILE ŢǍRII 
4.2.1. Fundamentare 
4.2.2. Dezvoltarea redusă a mediului de afaceri regional şi local 
4.2.3. Declinul socio-economic a numeroase centre urbane 
4.2.4. Experienţă insuficientă în managementul programelor de dezvoltare regionalănaţionă 
4.3. Procesul de programare, implementare si parteneriatul 
4.3.1.PROGRAMAREA FINANCIARĂ
4.3.2. IMPLEMENTARE 
4.3.3. PARTENERIATUL 
5. Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu