Hrănirea unei Populaţii de Rana Arvalis în Funcţie de Sexe şi Activitate Circadiană - Zona Reci, Judeţul Covasna

I. Introducere 
II. Răspândirea geografică a speciei Rana arvalis Nilsson 1842 
III. Caracterele morfologice ale speciei Rana arvalis Nilsson 1842 
IV. Ecologia şi ciclul de viaţă al speciei Rana arvalis Nilsson 1842 
IV.1. Consideraţii generale 
IV.2. Habitate folosite şi distribuţia altitudinală 
IV.3. Reproducerea 
IV.4. Trăsăturile larvelor 
IV.5. Hibernarea 
IV.6. Hrănirea 
IV.7. Aspecte eco-parazitologice 
IV.8. Influenţa factorului antropic 
V. Delimitări spaţio-temporale ale studiului 
V.1. Relieful zonei cercetate 
V.2. Clima zonei cercetate 
V.3. Reţeaua hidrografică a zonei cercetate 
V.4. Vegetaţia, fauna şi solurile zonei cercetate 
V.5. Factorul antropic 
VI. Materiale şi metode 
VII. Istoricul studiilor 
VII.1. Istoricul cercetărilor de spectru trofic al speciei Rana arvalis N.1842 
VII.2. Răspândirea amfibienilor în Depresiunea Braşov 
VIII. Compoziţia hranei la specia Rana arvalis N.1842
IX. Rata hrănirii broaştelor de mlaştină în funcţie de sex 
X. Rata hrănirii broaştelor de mlaştină în funcţie de perioada zilei 
XI. Analiza statistică a rezultatelor obţinute 
XII. Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu