Imaginea de Sine a Şcolarului Mic


I Rolul şcolii în formarea personalităţii şcolarului mic
I.1 Conceptul de personalitate
I.2 Abordarea analitică a personalităţii
II Imaginea de sine; rolul ei reglator în sistemul personalităţii
II.1 Stima de sine
II.2 Iubirea de sine
II.3 Concepţia despre sine
II.4 Încrederea în sine
II.5 Formarea imaginii de sine
III Rolul familiei în formarea imaginii de sine
III.1 Parteneriat educaţional
IV Educaţia formală. Rolul cadrului didactic în formarea imaginii de sine
IV.1 Cooperare şi competiţie în şcoală
IV.2 Caracteristicile fizice
V Evaluare şi concluzii
V.1 Imaginea de sine sănătoasă şi imaginea de sine deficitară
V.2 Respectul de sine
V.3 Activităţi pentru formarea încrederii în sine
V.4 Cerinţe faţă de cadrul didactic în construirea la copil a unei imagini pozitive despre sine
V.5 Experienţa de viaţă şi respectul de sine
VI Activitaţi practice

Un comentariu: