INTRODUCERE
1. ASPECTE PRIVIND INTERACŢIUNEA GAZDĂ-PARAZIT: Helianthus annuus L.- Orobanche cumana Wallr.
I.1. Floarea-soarelui – cultură oleaginoasă şi plantă gazdă
I.2. Lupoaia– parazit al florii-soarelui
I.2.1. Taxonomia, răspândirea şi impactul economic al speciilor de Orobanche
I.2.2. Biologia parazitului Orobanche cumana
I.2.3. Ciclul de viaţă şi etapele parazitismului la speciile de Orobanche
I.2.4. Efectul parazitismului Orobanche asupra plantei-gazdă
I.2.5. Metode de control a lupoaiei
I.3. Tipurile de rezistenţă şi mecanismele reacţiei de răspuns a plantelor faţă de agentul patogen
I.3.1. Rezistenţa nespecifică şi indusă
I.3.2. Rezistenţa specifică gazdei.
I.3.3. Mecanisme fiziologo-biochimice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie
I.4. Aspecte genetice ale rezistenţei plantelor faţă de agentul patogen
I.4.1. Rezistenţa plantelor mediată de genele R- şi reacţia de hipersensibilitate
I.4.2. Genetica rezistenţei florii-soarelui faţă de lupoaie
2. OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE
II.1. Obiectul de studiu şi condiţiile de cultivare
II.2. Metodele de cercetare
II.2.1. Determinarea indicilor morfo-fiziologici
II.2.2. Determinarea prezenţei peroxidului de hidrogen
II.2.3. Metoda gazometrică de determinare a activităţii catalazei
II.2.4. Izolarea proteinelor sumare
II.2.5. Determinarea calitativă a proteinelor prin SDS-PAGE
II.2.6. Metoda spectrofotometrică de determinare a acizilor nucleici
II.2.7. Izolarea ADN-lui
II.2.8. Tehnica PCR de identificare a unor gene de rezistenţă
II.2.9. Analiza statistică a datelor
3. REZULTATE ŞI DISCUŢII VARIAŢIA PARAMETRILOR MORFO-FIZIOLOGICI LA PLANTELE DE FLOAREA-SOARELUI LA INTERACŢIUNE CU PARAZITUL LUPOAIA
III.1. Studiul parametrilor morfo-fiziologici, acumularea pigmenţilor asimilatori şi evaluarea gradului de infecţie în procesul de interacţiune a florii-soarelui cu lupoaia din regiuni geografice diferite
III.2. Influenţa temperaturii asupra gradului de infecţie al lupoaie la unele genotipuri de floarea-soarelui
III.3. Dinamica dezvoltării parazitului pe sistemul radicular a plantei-gazdă
3.4. Evidenţierea gradului de infecţie la unele genotipuri din colecţia laboratorului
4. ASPECTE BIOCHIMICE ALE INTERACŢIUNII DIFERITOR GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI CU OROBANCHE CUMANA WALLR
IV.1. Aspecte ale statutului oxido-reducător la unele genotipuri de floarea-soarelui atacate de lupoaie
IV.2. Aspecte moleculare ale metabolismului proteic în patosistemul Helianthus annuus l. – Orobanche cumana wallr
IV.2.1. Analiza proteinelor la nivelul sistemului radicular
IV.2.1.1. Varietatea spectrului polipeptidic la diverse genotipuri de floarea soarelui în cadrul familiei Xenia la nivelul rădăcinilor
IV.2.1.2 Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului radicular a genotipurilor familiei Xenia
IV.2.1.3. Varietatea spectrului polipeptidic la diverse genotipuri de floarea soarelui în cadrul familiei Valentino la nivelul sistemului radicular
IV.2.1.4. Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului radicular a genotipurilor care formează hibridul Valentino
IV.2.1.5. Identificarea proteinelor asociate cu patogeneză la diverse genotipuri de floarea-soarelui
IV.2.2. Modificarea spectrului polipeptidic la nivelul sistemului foliar la diverse genotipuri de floarea soarelui sub acţiunea stresului biotic
IV.2.2.1Varietatea spectrului polipeptidic a genotipurilor hibridului Xenia şi liniilor parentale ale acestuia la nivelul sistemului foliar
IV.2.2.2. Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului foliar a genotipurilor hibridului Xenia şi liniilor parentale ale acestuia
IV.2.2.3. Varietatea spectrului polipeptidic la diverse genotipuri de floarea soarelui în cadrul familiei Valentino la nivelul sistemului foliar
IV.2.2.4. Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului foliar a genotipurilor familiei Valentino
5. DETERMINISMUL GENETIC A REZISTENŢII UNOR GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI LA LUPOAIE
V.1. Analiza cantitativă a acizilor nucleici
V.2. Evidenţierea marcherului genetic asociat cu genei Or5 ce conferă rezistenţă la rasa E de lupoaie la unele genotipuri de floarea-soarelui
CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu