Metode Active de Invăţare a Istoriei

INTRODUCERE
I.Rolul istoriei in clasele gimnaziale
I.1.Istoria intre stiinta si disciplina de invatamânt
I.2.Curricumlum pentru Istorie-probleme actuale
I.3. Modernizarea continutului invatamântului istoric
I.4.Perfectionarea continutului lectiilor de istorie
II.Clasificarea metodelor de invatamânt
II.1.Tehnologia procesului instructiv-educativ- precizari terminologice
II.2.Metoda de invatamânt- forma de optimizare a procesului instructiv-educativ din scoala
II.3.Functiile metodelor de invatamânt
II.4.Taxonomia metodelor de invatamânt
III.Folosirea metodelor activ-participative in predarea-invatarea istoriei
III.1Invatarea umana
III.2. Activitatea de invatare a elevului
III.3. Invatarea si reusita scolara
III.4.Activitatea de predare a profesorului
III.5. Metodele activ-participative si formativ-educative - un concept in reconsiderare
III.6. Alegerea metodelor de invatamânt in studiul istoriei
III.7. Metode activ-participative folosite in predarea-invatarea lectiilor de istorie.
IV.Valori si atitudini formate prin invatarea istoriei folosind metodele active
IV.1. Educatia intelectuala
IV.2. Educatia morala
IV.3. Educatia patriotica
IV.4. Educatia umanista
IV.5.Educatia religioasa
IV.6.Educatia estetica
IV.7.Educatia interculturala

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu