Polimorfismul Populaţional şi Melanismul Industrial

I. POLIMORFISMUL POPULATIONAL 
I.1. Polimorfismul în cadrul populatiilor naturale 
I.2 Tipuri principale de polimorfism
I.2.1. Polimorfismul balansat 
I.2.2. Polimorfismul efemer 
I.2.3. Polimorfismul neutru 
I.2.4. Polimorfismul geografic si ecologic 
I.2.5. Polimorfismul sexual 
I.2.6. Polimorfismul criptic 
I.3. Polimorfismul la plante, animale si om 
I.3.1. Polimorfismul la plante 
I.3.2. Polimorfismul la animale 
I.3.3. Polimorfismul la om 
I.4. Bazele genetice ale polimorfismului
I.4.1. Controlul genetic al polimorfismului 
I.4.2. Rolul polimorfismului în evolutie 
II. MELANISMUL INDUSTRIAL
II.1. Cauzele melanismului industrial 
II.2. Genetica formelor melanice 
II.3. Melanismul recesiv 
II.3.1. Melanismul industrial si selectia progresiva 
II.3.2. Melanismul industrial si mutatia 
II.3.3. Melanismul industrial – tip de polimorfism efemer
II.3.4.Transformarea polimorfismului efemer în polimorfism balansat 
II.4. Melanismul industrial si rolul creator al selectiei naturale
II.5. Raspândirea melanismului industrial 
II.6.Melanismul industrial la Adalia bipunctata
II.6.1. Distributia geografica si cauzele melanismului industrial la Adalia bipunctata 
III.DIFERENTE ÎN CADRUL ECHILIBRULUI TERMIC, TEMPERATURII CORPULUI SI ACTIVITATII ÎNTRE FORMELE NON-MELANICE SI MELANICE ALE BUBURUZEI CU DOUA PETE ADALIA BIPUNCTATA 
III.1. Introducere
III.2. Materiale si metode 
III.3. Schimburile fluxurilor de energie în stare de repaus 
III.3.1. Animalele de experienta 
III.4. Masuratorile privind transmitanta elitrei 
III.5. Masuratori privind temperatura corpului si alte caracteristici
III.6. Planul experimental 
III.6.1. Temperatura corpului 
III.6.2. Activitatea buburuzelor 
III.6.3. Rezultate
III.6.3.1. Temperatura în exces 
III.6.3.2.Temperatura corpului 
III.6.3.3.Activitatea buburuzelor 
III.6.3.4.Influenta radiatiilor si a temperaturii ambiante în timp asupra activitatii si a vitezei de deplasare 
III.6.3.5.Influenta dimensiunii corpului 
III.6.3.6.Seriile de control
III.6.3.7.Influenta vântului
III.7. Discutie 
III.8. Anexa 
IV. DATE PRIVIND POSIBILITATEA IDENTIFICARII MELANISMULUI INDUSTRIAL ÎN BAZINUL BAIA MARE 
IV.1. Poluarea mediului în zona Baia Mare
IV.1.1. Surse de poluare 
IV.1.2. Factorii meteorologici determinanti în distributia poluantilor 
IV.1.3. Nivelul poluarii în bazinul industrial Baia Mare
IV.2.Unele observatii privind prezente formelor melanice de Adalia bipunctata în zona Baia Mare 
IV.2.1.Materialul biologic studiat
IV.2.2.Datele obtinute si discutia lor 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu