Principiile de Baza ale Sistemelor de Telecomunicatii prin Fibra Optica DWDM

Introducere 
I Istoria dezvoltării comunicaţiilor prin fibra optică
I.1 Creşterea cerinţelor în tansmisiunea informaţiei 
I.2 Multiplexarea prin divizarea lungimii de undă 
I.3 Utilizarea sistemelor DWDM 
I.4 Viitorul sistemelor DWDM 
I.5 Tehnologie nouă - noi metode de testare 
II Tehnici de acces multiplu
II.1 Acces multiplu 
II.2 Accesul multiplu cu diviziune în frecvenţă (FDMA)
II.3 Accesul prin multiplexarea lungimii de undă (WDMA) 
II.4 WDM, multiplexarea cu divizarea lungimii de undă 
II.5 DWDM, multiplexarea cu divizarea densă a lungimii de undă 
II.6 Filtrarea pasivă DWDM
II.7 Componentele sistemei DWDM 
II.7.1 Emiţătoare 
II.7.2 Lungimile de undă de transmisiune standart 
II.7.3 Sabilizatoare de lungimi de undă 
II.7.4 Fotoreceptori
II.7.5 Atenuatoare
II.7.6 Comutatoare 
II.7.7 Dispozitive optice de comutaţie Cross  
II.7.7.1 Dispozitive de adresă de întroducere/ evidenţiere a canalelor 
II.7.8 Ramificatoare de unde 
II.7.9 Dispozitive de compensare a dispersiei 
II.7.10 Multiplexoare şi demultiplexoare
II.7.10.1 Filtre cu pelicule subţiri
II.7.10.2 Dispozitivele opticii integrale
II.7.11 Multiplexoare optice de int/ext 
II.7.12 Amplificatoare optice 
II.7.13 Fibre optice 
II.8 Compararea TDM şi WDM 
Concluzie
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu