Proiect Reglarea şi Corectarea Automatş a Luminilor de Intâlnire

CUPRINS
I PREZENTAREA GRUPULUI DACIA    RENAULT 
I.1. ISTORIC DACIA 
I.1.1. Începuturile 
I.1.2. Ani importanţi 
I.1.3. Dacia şi Renault împreună de peste 35 de ani
I.2. PROIECTUL LOGAN 
I.2.1. Cifre cheie
I.2.2. Comercializare la nivel internaţional 
I.2.3. Diversificarea gamei Dacia Logan 
II EXPLORARE 
II.1. ILUMINAREA UNEI MAŞINI 
II.1.1. Tipuri de fascicule 
II.1.2. Caracteristicile fasciculelor  
II.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI FAR 
II.2.1. Sursa luminoasă sau becul 
II.2.2. Reflectorul şi oglinda 
II.2.3. Dispersorul (geamul) 
II.3. NECESITATEA REGLĂRII UNUI FAR 
II.4. TIPURI DE SISTEME DE REGLARE 
II.4.1. Sisteme de reglare mecanice
II.4.2. Sisteme de reglare pneumatice 
II.4.3. Sisteme de reglare automate
II.4.4. Sisteme de reglare cu acţionare de la distanta 
II.4.5. Sisteme de reglare cu comanda numerica
II.4.6. Variante, tipuri de sisteme, avantaje şi dezavantaje 
III REGULAMENTUL ECE 48. INSTALAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINARE ŞI DE SEMNALIZARE LUMINOASA 
III.1. OBIECT 
III.2. REZUMATUL DIRECTIVEI 
III.2.1. Domeniul de aplicare 
III.2.2. Scop 
III.2.3. Prescripţii de concepţie şi / sau de performanţă 
III.2.4. Condiţii de încercare pentru omologare 
III.3. LISTA PE DIRECTIVA ŞI / SAU PE REGULAMENT 
III.4. DEFINIŢII
III.5. STĂRILE DE ÎNCĂRCARE CE SE IAU ÎN CONSIDERARE
LA DETERMINAREA VARIAŢIEI ORIENTĂRII
VERTICALE A LUMINII DE ÎNTÂLNIRE 
III.5.1. Condiţii de încărcare pe diferite tipuri de vehicule 
III.6. MĂSURAREA VARIAŢIILOR ÎNCLINĂRII FASCICULULUI DE ÎNTÂLNIRE ÎN FUNCŢIEDE ÎNCĂRCARE 
III.6.1. Condiţii de măsurare 
III.6.2. Măsurări 
III.6.3. Stabilirea variaţiei asietei gol-plin
IV  MATERIALE UTILIZATE 
IV.1. CARACTERIZAREA MATERIALELOR 
IV.2. MATERIALELE PLASTICE POLIAMIDICE 
IV.2.1. Clasificarea poliamidelor 
IV.2.2. Caracteristicile poliamidelor uzuale 
IV.2.3. Armarea şi şarjarea cu alte materiale
IV.2.4. Procesul tehnologic al injectării poliamidelor 
IV.3. MATERIALE METALICE 
IV.3.1. Caracteristici materiale 
IV.3.2. Defecte posibile la elaborarea pieselor
IV.3.3. Analiza de material 
V DIAGNOSTICARE SISTEM AUTOMAT REGLARE FARURI 
V.1. APLICABILITATE DOCUMENT 
V.2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE.
V.3. RAPELURI
V.4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE 
V.5. CONTROL CABLAJE 
V.6. FIŞA DE DIAGNOSTICARE 
V.7. INSTRUCTIUNI DE SECURITATE  
V.8. DIAGNOSTICARE - FUNCTIONARE SISTEM
V.8.1. Arhitectura sisteme - funcţionare becuri cu descărcare
V.8.2. Strategie de funcţionare a funcţiei becuri cu descărcare 
V.9. DIAGNOSTICARE - ALOCARE PINI CALCULATOR 
V.10. DIAGNOSTICARE - INTERPRETARE DEFECTE 
VI INSTRUCŢIUNI DE MONTARE, DEMONTARE,ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE 
VI.1. MONTAJUL COMPONENTELOR SISTEMULUI DEREGLARE FARURI 
VI.2. FAR CU HALOGEN: DEMONTARE, REMONTARE, REGLARE 
VI.3. BECURI HALOGENE: INLOCUIRE 
VI.4. COMANDA DE REGLARE ÎN POZITIE FARURI: DEMONTARE, INLOCUIRE, REMONTARE 
VI.5. MOTOR DE REGLARE ÎN POZITIE FARURI: DEMONTARE, REMONTARE 
VII REALIZAREA PRACTICA A MACHETEI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu