Relaţia de Reciprocitate dintre Sistemul Mass Media şi cel Politic

1.ROLUL POZITIV AL MASS-MEDIA LA DEZVOLTAREA DEMOCRAŢIEI
I.1. Rolul pozitiv al mass-media în dezvoltarea democraţiei
I.2. Criza democraţiei contemporane
I.3. Responsabilităţile mass-media în criza politicului
I.4. Remedii la actuala situaţie
2.RELAŢIA MASS-MEDIA CU PARTIDELE POLITICE
II.1 Interdependenţa politic – mass-media
II.2 Fabula despre servitori şi cea de-a patra putere
II.3 Patru modele ale formării opiniei publice
3.LIBERTATEA OPINIEI PUBLICE: PREMISĂ ŞI EXPRESIE A DEMOCRAŢIEI
4.ANALIZA PREZENTĂRII DOCTRINELOR POLITICE PE PIAŢA MEDIA AUTOHTONĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu