Stabilirea Elementelor de Prognoza si Avertizare la Principalii Dăunători din Culturile de Cereale Paioase în Condiţiile CPP Dorohoi

CUPRINS
1. CADRUL NATURAL
1.1. Aşezare geografică
1.2. Clima
1.3. Relieful
1.4. Solul
1.5. Hidrografia
1.6. Vegetaţia şi fauna
2. IMPORTANŢA CULTURILOR DE CEREALE PĂIOASE
3. CERINŢELE FAŢĂ DE FACTORII CLIMATICI ŞI TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PĂIOASE
3.1. Cerinţele culturilor de cereale păioase faţă de factorii climatici
3.2. Tehnologia de cultivare la culturile de cereale păioase
4. PREZENTAREA PRINCIPALELOR SPECII DĂUNĂTOARE ÎN CULTURILE DE CEREALE PĂIOASE
4.1. Eurygaster spp.
4.2. Aelia spp.
4.3. Haplothrips tritici Kurdj
4.4. Schizaphis graminum Rond.
4.5. Zabrus tenebrioides Goeze
4.6. Anisoplia spp.
4.7. Cephus pygmaeus L.
4.8. Mayetiola destructor Say
4.9. Haplodiplosis marginata Rübs
  REZULTATE OBŢINUTE
5. PROGNOZA ŞI AVERTIZAREA ÎN COMBATEREA PLOŞNIŢELOR CEREALELOR
5.1. Elaborarea prognozelor de lungă durată
5.1.1. Scări de estimare
5.1.2. Hărţi de răspândire şi prognoză
5.1.3. Biotermogramele
5.2. Elaborarea prognozelor de scurtă durată
5.3.Prognoza şi avertizarea ploşniţelor cerealelor
6. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE INTEGRATĂ
6.1. Măsuri de carantină fitosanitară
6.2. Măsuri agrofitotehnice
6.3. Măsuri fizico-mecanice
6.4. Combaterea biologică
6.5. Combaterea chimică
CAPITOLUL VIII. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu