Stilul Publicistic

I Argument 
II Repere ale istoriei presei 
II.1 Scurt istoric al mijloacelor de comunicare 
II.2 Primele vârste ale presei româneşti 
III Stilul publicistic. Definire. Caracteristici. 
III.1 Consideraţii asupra stilului publicistic. 
III.2 Repere lingvistice caracteristice  
IV Eterogenitatea stilului publicistic 
IV.1 Presa scrisă - exprimare şi aproximare 
IV.2 Procedee metalingvistice utilizate în stilul publicistic
IV.3 De la stilul publicistic la stilul jurnalistului. 
IV.4 Pamfletul românesc, formă de manifestare a scrisului literar. 
V Titlul. Tipuri de titlu în presa scrisă. 
V.1 Titlul verbal şi titlul nominal 
V.2 Titlul narativ 
V.3 Titlul incomplet 
V.4 Desemnarea epică în titlu 
V.5 Desemnarea personajelor in titlu 
VI Genurile presei. Particularităţi de redactare. 
VI.1 Ştirea de presă. Trăsături şi funcţii specifice
VI.2 Ştirea de radio 
VI.3 Ştirea de televiziune 
VI.4 Ştirea de agenţie
VII Genurile redacţionale în presa scrisă 
VII.1 Ştirea 
VII.2 Feature 
VII.3 Reportajul 
VII.3.1 Clasificarea reportajelor 
VII.4 Interviul 
VII.4.1 Definiţii. Trăsături şi funcţii specifice 
VII.4.2 Titrarea interviului 
VII.4.3 Tipuri de interviu
VII.5 Ancheta de presă 
VII.5.1 Consideraţii generale 
VII.5.2 Ancheta de presă. Tipuri de anchete. 
VII.6 Editorialul 
VII.7 Relatarea 
VII.8 Portretul 
VII.9 Pamfletul 
VII.10 Recenzia
VII.11 Eseul 
VIII Mass-media mileniului III. Online journalism 
VIII.1 Evoluţia tehnologică şi comunicarea de masă. 
VIII.2 Specificul jurnalismului on-line 
VII.3 Documentarea şi scriitura în presa on-line 
IX Stilul publicistic: evoluţie sau involuţie? Un studiu de caz. 
IX.1 Limba română în presa scrisă 
IX.2 Limba română în audio-vizual
Concluzii 
11 Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu