Studiul Variabilităţii Proteinelor Serice şi a Fractiunilor Acestora prin Electroforeză şi Imunoelectroforza

Introducere 1
1 Proteinele plasmatice 
1.1. Generalităţi 
1.2. Albuminele 
1.2.1.Caracteristicile fizice şi biochimice ale albuminelor importante din punct de vedere biologic 
1.2.2. Metabolismul albuminelor 
1.2.3. Rolul fiziologic al albuminelor
1.3. Proteinele sistemului globulinic 
1.3.1. Proteinele sistemului γ 
1.3.2. Caractere biochimice şi imunologice
1.3.3.Metabolismul 
1.3.4. Rolul fiziologic 
1.3.5. Macroglobulinele
1.4. Caracteristicile fizice şi biochimice
1.5. Caracteristici imunologice
1.6. Metabolismul
1.7. Rolul fiziologic
1.8. Glicoproteinele 
1.8.1. Nomenclatură, structuă chimică şi clasificarea glivoproteinelordin plasmă 
1.8.2. Structura chimică 
1.8.3. Clasificare 
1.9. Lipoproteinele 
1.9.1. Caracteristici fizice şi biochimice 
1.10. Echilibrul azotat 
1.11. Proteine de rezervă 
2 Patologia proteinelor plasmatice 
2.1. Patologia sistemului globulinic 
2.1.1. Hiperglobulinemii 
2.1.1.1. Hiperglobulinemii reacţionale 
2.1.1.2. Macroglobulinemia WALDENSTRÖM
2.1.1.3. Mielomul multiplu 
2.1.1.4. Crioglobulinemia 
2.1.1.5. Cirozele hiperprotidemice 
2.1.2. Hipoglobulinemii
2.1.2.1. Agammaglobulinemia
3 Metode de separare a proteinelor 
3.1. Centrifugarea în gradient, gelfiltrarea, cromatografia 
3.2. Electroforeza proteinelor 
Motivaţia alegerii subiectului 
4 Rezultate personale 
4.1. Material biologic 
4.2. Metode şi tehnici de lucru 
4.2.1. Determinarea proteinelor totale prin reacţia “biuretului” 
4.2.2. Separarea electroforetică a proteinelor 
4.2.3. Metoda în gel de agaroză 
4.2.4. Imunoelectroforeza (I.E.F.) Metoda Scheidegger 
4.3. Proteine plasmatice umane normale 
4.4. Rezultate obţinute 
4.5. Discuţia rezultatelor 
4.6. Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu