Arborele Cotit

1. Părţi mobile ale mecanismului motor 
1.1. Pistonul 
1.2. Bolţul
1.3. Segmenţii 
1.4. Biela
1.5. Arborele cotit 
1.6. Volantul
2. Întreţinerea, defecte şi repararea organelor mobile ale mecanismului motor 
2.1. Întreţinerea organelor mobile
2.2. Defecte ale organelor mobile 
2.3. Repararea organelor mobile 
3. Arborele cotit
3.1. Rolul arborelui cotit şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească 
3.2. Descrierea constructivă a arborelui cotit 
3.3. Forme (tipuri) de arbori cotiţi 
3.4. Materiale folosite pentru construcţia arborelui cotit
4. Defecte, întreţinere şi recondiţionarea arborelui cotit
4.1. Condiţii de reformare 
4.2. Tehnologia de recondiţionare a defectelor
4.3. Înlocuirea semicuzineţilor arborelui cotit 
4.4. Echilibrarea arborelui cotit 
4.5. Controlul arborelui cotit 
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu