Asigurari Maritime

I. Consideratii generale privind asigurarea riscurilor în transportul maritim
II. Efectele riscurilor în transportul maritim. Conceptul de avarie
II.1 Definirea si clasificarea avariilor în transportul maritim
II.1.1 Avaria totala
II.1.2 Avaria partiala sau particulara
II.1.3 Avaria comuna
II.2 Principalele cauze generatoare de avarii la marfuri si nava
II.2.1 Avarii la marfuri generate de avarierea navei
II.2.2 Avarii datorate naturii marfurilor si vecinatatilor cu alte marfuri
II.2.3 Avarii produse înainte de încarcarea marfurilor pe nava si cele cauzate de manipulare si transport
II.2.4 Avarii produse prin distrugerea voluntara a marfurilor
III. Studiu de caz

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu