Aspecte Privind Acquis-ul Comunitar in Transporturi

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 
2. CONTINUTUL ACQUIS-UL COMUNITAR 
2.1. Transportul rutier 
2.2. Transportul feroviar 
2.3. Transportul pe caile navigabile interioare 
2.4. Transportul maritim 
2.5. Transportul aerian 
2.6. Reteaua transeuropeana de transport
3. TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN ROMÂNIA 
3.1. Transportul rutier 
3.2. Transportul feroviar 
3.3. Transportul pe caile navigabile interioare 
3.4. Transportul maritim 
3.5. Transportul aerian 
3.6. Reteaua transeuropeana de transport
3.7. În perspectiva 
BIBLIOGRAFIE 
CUPRINS 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu