Banca de Emisiune si Rolul Ei in Cadrul Sistemului Bancar

1. Etape în evoluţia băncilor comerciale şi în evoluţia băncilor de emisiune. 
1.1. Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de bănci comerciale
1.2.Apariţia băncilor de emisiune şi importanţa acestora în cadrul sistemelor bancare naţionale.
1.3. Etape semnificative în evoluţia sistemului bancar românesc. 
1.3.1. Principalele repere cronologice ale evoluţiei sistemului bancar din România. 
1.3.1.1. Evoluţii şi caracteristici ale sistemului bancar românesc până după cel de-al doilea război mondial 
1.3.2. Organizarea şi funcţionarea sistemului bancar românesc în perioada de conducere centralistă a economiei.
1.3.3. Caracteristici ale evoluţiei sistemului bancar din România 
2. Locul şi rolul băncii de emisiune în cadrul sistemului bancar 
2. 1. Caracteristici ale organizării şi funcţionării băncii de emisiune 
2. 2. Funcţiile şi principalele operaţiuni ale băncii de emisiune. Rolul băncii de emisiune 
2. 3. Particularităţi ale sistemelor bancare în principalele ţări dezvoltate 
3 BNR şi rolul său în cadrul sistemului bancar românesc 
3.1. BNR şi intervenţiile acesteia piaţa monetară
3. 2. Principalele tipuri de politici monetare antiinflaţioniste 
4. BNR şi problema supravegherii sistemului bancar românesc 
4.1. Evoluţia supravegherii sistemului bancar românesc după 1989 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu