Creditarea bancară

I Prezentarea Societății Bancare. Istoric și evoluție
1.1 Prezentarea Societății bancare
1.2 Momentul istoric
1.3 Principalele etape şi evoluţie
1.4 Forma şi structura capitalului şi acţionariatului
1.5 Principalele funcţii, activități și operațiunile bancare desfăşurate de BRD
1.6 Cadrul legislativ general şi specific
1.7 Organismele de control
II Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar
2.1 Organizarea internă – Organigrama la nivel de sucursală
2.2 Structurile BRD
2.3 Organigrama la nivel de agenţie
2.4 Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare
2.5 Circuitul documentelor
III Conturile bancare
3.1 Titularii de cont ai băncii BRD
3.2 Tipurile de conturi pe care BRD le pune la dispoziţia clienţilor săi
3.3 Termene de deschiderea a conturilor
3.4 Proceduri de deschidere, funcţionare şi închidere a conturilor clienţilor
3.5 Operaţiuni prin conturi
3.6 Operaţiuni de casă
3.7 Incidente în funcţionarea conturilor bancare
IV Plasamentele bancare şi non-bancare
4.1. Plasamente bancare: la vedere, la termen, alte forme particulare de plasamente
4.2 Plasamente monetare non-bancare: produsele de asigurări de viaţă, produsele imobiliare
4.3. Plasamentele financiare
V Decontarea Intra și Interbancară.Operațiuni cu Numerar
5.1. Instrumente de plată
5.2 Sisteme de plată electronice
5.3 Bancă la domiciliu
5.4 Compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar
5.5 Operațiuni cu numerar
5.6 Moneda electronică
VI Marketingul bancar
6.1 Specificul marketingului bancar
6.2. Politica de marketing la nivel de produs
6.3. Politica de marketing la nivel instutuţional
VII Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici
7.1 Principii generale
7.2 Creditarea pe tipuri de clienţi
7.3 Circuitul şi păstrarea documentelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu