Datoria Externa a Romaniei

INTRODUCERE 3
1. CONCEPTUL DE DATORIE PUBLICĂ 
1.1. Noţiuni generale 
1.2. Datoria publică a României
2. DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ
2.1. Particularităţile împrumuturilor externe
2.2. Conceptul de datorie externă
2.3. Indicatori privind datoria externă
2.4. Datoria externă a ţărilor în curs de dezvoltare
2.5. Criza datoriei externe a ţărilor în curs de dezvoltare
3. DATORIA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 
3.1. Datoria publică externă a României între anii 1935 – 1938
3.1.1. Anul 1935. 
3.1.2. Anul 1936. 
3.1.3. Anul 1937. 
3.1.4. Anul 1938.
3.1.5. Privire de ansamblu pe perioada 1934 – 1938
3.2. Perioada 1950 – 1989
3.3. Datoria externă în perioada de tranziţie
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu