Determinarea Tehnologiei Organizării Lucrului Mijloacelor de Transport

1. Introducere
2. Sarcina
3. Elaborarea proiectului
3.1. Caracteristica generală al materialului rulant al întreprinderii
3.2. Aprecierea autovehiculului în corespundere cu condiţiile necesare de transport a mărfii indicate în variantă şi cerinţele de circulaţie prin ţările de tranzit şi destinaţie
3.3. Caracteristica încărcăturii. Alegerea tarei pentru transportarea încărcăturii.
3.4. Etapele de încărcare-descărcare
3.5. Determinarea traseului de deplasare şi a punctelor vamale de trecere
3.6. Întocmirea graficului de circulaţie a autovehiculului şi devizul de lucru al conducătorului auto
3.7. Calculul indicilor tehnico-exploataţionali ai procesului de transport
3.8. Calculul indicilor economici
4. Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu