Elevator cu Cupe

1. Titlul temei.
2. Cerinţe iniţiale pentru proiect 
2.1 Capacitatea de lucru în kg/s
2.2 Materialul transportat
2.3 Lungimea transportorului în m 
2.4 Unghiul de înclinare în grade
3. Memoriul de calcul 
3.1 Studiul soluţiilor constructive similare
3.2 Prezentarea şi justificarea soluţiilor adoptate 
3.3 Calculul principalilor parametri constructivi, funcţionali şi energetici
3.4 Calculul de dimensionare (verificare) arbore - pană - rulmenţi
4. Materiale grafice 
4.1 Ansamblu general – două proiecţii 
4.2 Desenul de execuţie pentru două repere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu