Firma Eurolines

INTRODUCERE 
INTRODUCERE
1. PARTEA ANALITICĂ 
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii de transport auto de călători ÎM „EUROLINES ” 
1.2. Baza tehnico-materială (structura şi caracteristica parcului rulant) şi a imobilului întreprinderii. 
1.3. Structura managerială a întreprinderii. 
1.4. Analiza reţelei rutiere. 
1.5. Analiza indicatorilor tehnico de exploatare. 
1.6. Caracteristica indicatorilor economico-financiari de activitate. 
2. PARTE DE PROIECTARE 
2.1. Ananiza SWOT al Eurolines
2.2. Planificarea serviciuli de marketing a ÎM Eurolines
2.3. Analiza şi calcularea rutei internaţionale de călători propusă pentru perfecţionare
2.4. Elaborarea orarului de circulate a autocarului pe ruta Chişinău-Bremen 
2.5. Elaborarea graficului de muncă şi odihnă a conducătorilor auto 
2.6. Analiza condiţiilor de muncă şi elaborarea măsurilor de îmbunătăţire a conducătorului auto 
2.8. Cerinţe către mijlocul de transport. 
3. PARTEA ECONOMICĂ 
3.1 Calcularea indicatorilor economico-financiari după implimentarea măsurilor de proiectare. 
3.2 Calculul consumului total de compustibil. 
3.3 Calculul pentru uleiuri şi lubrifianţi. 
3.4. Cheltuieli pentru lucrări de reparaţii şi piese schimb 
3.5. Cheltuieli de regie  U.T.M. Tr.I. 2053 529 M
3.6. Cheltuieli totale ce revin la o rută
3.7. Calcularea indicatorilor-economico-financiari 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu