Fonduri si Programe ale Uniunii Europene

Introducere 
1. Fondurile de preaderare- precursori ai instrumentelor structurale 
1.1. PHARE 
2.2. ISPA
1.3. SAPARD 
2. Fondurile Structurale ale Uniunii Europene
2.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) 
2.1.1. Programul Operaţional Sectorial Creştere Competitivităţii Economice(POS CCE) 
2.1.2. Programul Operaţional Regional (POR) 
2.2. Fondul Social European(F.S.E.) 
2.2.1. Programul operaţional sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
2.2.2. Programul operaţional sectorial de Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
2.3. Fondul de Coeziune(FC) 
2.3.1. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)
2.3.2 Programul Operaţional Sectorial de Transport 
2.4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
2.5 Fondul European pentru Pescuit 
3. Programe ale Uniunii Europene 
3.1. Programele de competitivitate 
3.2. Programe privind Mediul, Cetăţenia, Securitatea, Libertatea şi Justiţia 
4. Concluzii 
5. Bibliografie  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu