Locul si Rolul Taxelor Vamale in Cadrul Impozitelor Indirecte

1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice 
1.1 Taxele vamale – aparitie si evolutii 
1.1.1. Primul tarif vamal al României 
1.1.2. Regimul vamal în perioada interbelica si postbelica 
1.1.3. 1949 – moment important în reglementarea vamilor 
1.1.4. Reglementarea vamala dupa anul 1990
1.2. Locul taxelor vamale în resursele financiare publice 
1.2.1. Impozitele – principala sursa pentru veniturile publice 
1.2.2. Natura juridica a taxelor vamale 
1.2.3. Clasificarea taxelor vamale 
1.2.4. Functiile taxelor vamale
1.2.4.1. Taxele vamale – instrument fiscal
1.2.4.2. Taxele vamale – instrument de politica comerciala 
1.2.5. Efectele generale ale aplicarii taxelor vamale 
1.2.5.1. Factorii de influenta în stabilirea nivelului taxelor vamale 
1.2.5.2. Efectul protectionist al taxelor vamale 
1.2.6. Dinamica taxelor vamale în România în perioada 1991-2004 
2. Taxele vamale si tehnica vamala 
2.1. Impunerea vamala 
2.1.1. Participantii la activitatea de vamuire 
2.1.2. Categoriile de bunuri supuse vamuirii  
2.1.3. Fluxul operatiunilor în activitatea de vamuire   
2.1.4. Statutul vamal al marfii 
2.1.5. Regiunile vamale 
2.2. Tariful vamal 
2.2.1. Tariful vamal – principal mijloc de realizare a impunerii vamale
2.2.2. Principalele nomenclatoare de clasificare a marfurilor utilizate pe plan international
2.3. Teritoriul vamal, zonele vamale 
2.3.1. Teritoriul vamal 
2.3.2. Zonele de liber schimb 
2.3.3. Uniunea vamala
2.3.4. Zonele libere
2.3.4.1. Definirea si scopul zonelor libere 
2.3.4.2 Regimul juridic al zonelor libere 
2.3.4.3. Facilitati si restrictii în zonele libere 
3. Taxele vamale în contextul acordurilor internationale si al aderarii României la Uniunea Europeana
3.1. Acordul General pentru Tarife si Comert (G.A.T.T.) – Organizatia Mondiala a Comertului (O.M.C.) 
3.2. Asociatia Europeana a Liberului Schimb (A.E.L.S.) 
3.2.1. Prezentarea A.E.L.S. 
3.2.2. Relatiile României cu tarile membre ale A.E.L.S. 
3.3 Acordul de aderare a României la CEFTA 
3.4. Acordul de comert liber cu Turcia 
3.5. Acordul de comert liber cu Republica Moldova 
3.6. Uniunea Europeana 
3.6.1. Dezvoltarea integrarii europene 
3.6.2. Politici si proceduri în comertul cu UE 
3.6.2.1. Politica comerciala comuna 
3.6.2.2. Proceduri vamale 
3.6.2.3. Masuri de protectie comerciala 
3.6.3. Relatiile României cu UE
3.6.3.1. Acordul de asociere a României cu UE 
3.6.3.2. Costuri si beneficii ale aderarii României la UE 
4. Studiu de caz 
5. Concluzii si propuneri
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu