Modelarea si Simularea Functionala a Elicei si Corpului Navei pentru o Instalatie de Propulsie cu Elice cu Pale Orientabile la o Nava Cargou de 5000 TDW

I. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei şi verificarea lor
1.1. Determinarea dimensiunilor principale ale corpului navei
1.2. Verificarea dimensiunilor navei din punct de vedere al coeficienţilor de fineţe şi al rapoartelor între dimensiuni
II. Descrierea generală a navei
2.1. Destinaţia şi tipul navei
2.2. Caracteristici principale
2.3. Clasa navei
2.4. Corpul metalic
2.5. Propulsia navei
2.6. Instalaţii de punte
2.7. Instalaţii de corp
2.8. Instalaţii de maşini
III. Rezistenţa la înaintare a navei şi puterea de remorcare
3.1. Rezistenţa la înaintare principală
3.2. Rezistenţa la înaintare suplimentară
3.3. Rezistenţa la înaintare totală şi puterea de remorcare
3.4. Alegerea motorului principal
IV. Compartimentarea navei
4.1. Generalităţi
4.2. Stabilirea numărului de pereţi transversali etanşi
4.3. Stabilirea lungimii picurilor
4.4. Poziţionarea pe coaste întărite a pereţilor tranversali
V. Instalaţia de santină
5.1. Descrierea tehnică a instalaţiei de santină
5.2. Breviarul de calcul
VI. Instalaţia de manevră-legare
6.1. Generalităţi
6.2. Descrierea tehnică a instalaţiei
6.3. Breviar de calcul
6.4. Elemente constructive componente
VII. Instalaţia de ventilaţie
7.1. Instalaţia de ventilaţie CM
7.2. Instalaţia de ventilaţie încăperi de serviciu
7.3. Instalaţia de ventilaţie magazii şi tunel
7.4. Breviar de calcul
VIII. Bilanţul energetic al navei
8.1. Scopul bilanţului energetic. Noţiuni de bază
8.2. Alegerea factorului de încărcare
8.3. Factorul de simultaneitate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu