Motoare cu Ardere Internă

1. INTRODUCERE 
1.1. SISTEME CU INJECTOR UNITAR SI CU POMPA DE INJECTIE UNICA SAU UNITARA GESTIONATE ELECTRONIC 
1.2. STUDIUL TEHNICII ACTUALE PRIVIND MOTOARE SIMILARE CU CEL DIN TEMA DE PROIECT
2. MEMORIU JUSTIFICATIV DE CALCUL
2.1. ALEGEREA PARAMETRILOR INITIALI GENERALI AI PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZELOR
2.2. CALCULUL PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZELOR:
2.2.1. ALEGEREA PARAMETRILOR INITIALI AI PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZULUI 
2.2.2. CALCULUL PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI AI MOTORULUI
2.2.3. CALCULUL GRADULUI DE UMPLERE A CILINDRULUI
2.2.4. CALCULUL PRESIUNII FLUIDULUI PROASPAT DIN CILINDRU LA SFÂRSITUL CURSEI DE ADMISIE (PA) 
2.2.5. CALCULUL PRESIUNII FLUIDULUI PROASPAT DIN GALERIA DE ADMISIE (PGA) 
2.2.6. CALCULUL COEFICIENTULUI DE GAZE REZIDUALE (gR)
2.2.7. CALCULUL TEMPERATURII FLUIDULUI PROASPAT DIN CILINDRU LA SFÂRSITUL CURSEI DE ADMISIE (TA)
2.2.8. CALCULUL VITEZEI MEDII A FLUIDULUI PROASPAT DIN GALERIA DE ADMISIUNE 
2.2.9. CALCULUL VITEZEI MEDII A FLUIDULUI PROASPAT ÎN SECTIUNEA OFERITA DE SUPAPA DE ADMISIE (WSA) 
2.3. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE 
2.4. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
2.4.1. DETERMINAREA COMPOZITIEI AMESTECULUI INITIAL
2.4.2. DETERMINAREA COMPOZITIEI PRODUSELOR DE ARDERE 
2.4.3. CALCULUL COEFICIENTULUI DE VARIATIE MOLARA AI PROCESULUI DE ARDERE 
2.4.4. CALCULUL CALDURII SPECIFICE LA VOLUM CONSTANT A AMESTECULUI INITIAL  2.4.5. CALCULUL CALDURII SPECIFICE LA VOLUM CONSTANT A GAZELOR DE ARDERE  2.4.6. CALCULUL TEMPERATURII MAXIME ATINSE ÎN CILINDRU
2.4.7. CALCULUL PARAMETRILOR TERMODINAMICI AI PROCESULUI DE ARDERE 
2.5. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
2.6. DIAGRAMA INDICATA ÎN COORDONATE P-V
2.7. DIAGRAMA INDICATA DESFASURATA ÎN COORDONATE P
2.8. PLANIMETRAREA DIAGRAMEI INDICATE 
2.9. CALCULUL PARAMETRILOR INDICATI AI CICLULUI MOTOR
2.10. CALCULUL PARAMETRILOR EFECTIVI AI MOTORULUI
BIBLIOGRAFIE  -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu