Organizare şi funcţionalitate la Primărie

I Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 
1.1 Scurt istoric 
1.2 Obiect/domeniu de activitate 
1.3. Organizare internă 
1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară)
1.5. Structura de personal 
1.6. Relaţii cu exteriorul 
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli realizate la Primăria Municipiului Iaşi în perioada 2007-2009
II Fundamentarea cheltuielilor bugetare 
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 
III Finanţarea cheltuielilor bugetare 
3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice 
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare pentru bugetul de stat 
3.2.2. Alimentarea cu fonduri a primariei din bugetul local 
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu