Organizarea Proceselor de Transportare a Containerelor într-un Nod de Transport

Introducere 
I. Amplasarea punctului de containere 
II. Parcul de containere si normarea tehnica a lui 
III. Calculul parametrilor punctului de containere si al numarului mecanismelor de încarcare si descarcare 
IV. Proiectarea tehnologica a punctului de containere
Concluzie 
Bibliografie 
Planul general al punctului de containere Coala 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu