Probleme de Transport Unicriteriale şi Multicriteriale

1. Probleme de transport
1.1 Formularea problemei de transport dupǎ criteriile cost şi timp 
1.1.1 Formularea problemei de transport dupǎ criteriul cost 
1.1.2 Modelul deschis al problemei transportului 
1.1.3 Formularea problemei de transport dupǎ criteriul timp 
1.2 Metode de determinare a unui plan de transport 
1.2.1 Noţiuni introductive 
1.2.2 Metoda colţului nord-vest 
1.2.3 Metoda elementului minim 
1 3 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip cost 
1 3 1 Descrierea algoritmului metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip cost
1.3.2 Fundamentatea teoreticǎ a metodei potenţialelor 
1.3.3 Degenerarea în problema transportului 
1.3.4 Convergenţa algoritmului 
1.3.5 Cazul maximului 
1.3.6 Restricţii cu inegalitǎţi 
1.4 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip timp 
1 4 1 Descrierea algoritmului metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip timp 
2. Probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip cost
2.1 Exemple de probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip cost 
2.2 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip cost 
2.3 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport multicriteriale de tip cost 
3. Probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip mixt. Probleme de transport bicriteriale de tip timp
3.1 Exemple de probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip mixt 
3.2 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip timp-cost 
3.3 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip cost-timp 
3 4 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip timp-timp 
4. Aplicaţie practicǎ 
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu