Proiect de Modernizare al Sistemului de Transport Intern şi Depozitare

1.FLUXURILE DE MATERIALE MANIPULATE ÎN CADRUL SISTEMULUI 
1.1.Organizarea generală a producţiei 
1.2.Analiza fluxului de producţie 
2.TEHNOLOGIILE DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT INTERN 
2.1. Calculul motostivuitorului cu furci frontale 
2.1.1. Determinarea duratei medii a ciclului de lucru 
2.1.2. Calculul productivităţii orare a motostivuitorului 
2.1.3. Calculul puterii necesare motorului de antrenare a mecanismelor motostivuitorului 
2.1.4. Calculul energiei consumate pentru efectuarea unui ciclu de funcţionare 
2.1.5. Calculul mecanismulului de ridicare al motostivuitorului 
2.2. Calculul transportorului elicoidal Caracteristici tehnice ale transportoarelor elicoidale 
2.2.1. Calculul productivităţii orare a transportorului elicoidal 
2.2.2. Calculul forţei rezistente care apare la deplasarea materialului prin tub 
2.2.3. Calculul puterii motorului necesar antrenării melcului 
2.3. Calculul transportorului cu bandă 
2.3.1.Calculul productivităţii orare a transportorului cu bandă 
2.3.2. Calculul tensiunilor din banda transportorului 
2.4. Calculul transportorului cu raclete
Caracteristici tehnice ale transportatorului cu raclete 
2.4.1.Calculul productivităţii orare a transportorului cu raclete 
2.4.2. Determinarea puterii motorului de antrenare 
2.5. Calculul elevatorului cu cupe Caracteristici tehnice principale ale elevatorului 
2.5.1.Calculul productivităţii orare a elevatorului cu cupe 
2.5.2. Calculul forţei rezistente la umplere 
2.5.3. Calculul puterii necesare mecanismului de acţionare a lanţului 
2.6. Capacităţi de depozitare 
3.CALCULUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE 
3.1. Calculul cheltuielilor cu salarizarea personalului muncitor 
3.2. Calculul cheltuielilor cu energia consumată de motoarele maşinilor şi utilajelor de ridicat si transportat 
3.3. Cheltuieli cu energia consumată pentru iluminarea punctelor de lucru 
3.4. Calculul cheltuielilor cu combustibilul consumat de motostivuitoare
3.5. Calculul cheltuielilor cu amortizarea instalaţiilor de transport continuu 
3.6. Calculul cheltuielilor cu amortizarea motostivuitoarelor 
3.7. Calculul cheltuielilor anuale cu amortizarea clădirilor sistemului de depozitare 
3.8. Calculul cu reparaţiile curente ale maşinilor cu acţiune continuă 
3.9. Calculul cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile parcului de stivuitoare 
3.10. Calculul cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile sistemului de depozitare 
4.SOLUŢII PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT INTERN ŞI DEPOZITARE 4.1. Introducererea stelajelor în depozitul de zahăr şi introducerea electrostivuitorului 
4.2. Calculul dimensiunilor stelajelor 
4.3. Calculul electrostivuitorului propus 
4.3.1. Determinarea duratei medii a ciclului de lucru 
4.3.2. Demararea şi deplasarea electrostivuitorului cu încărcătură 
4.3.3.Demararea şi deplasarea a electrostivuitorului fără încărcătură  
4.3.4. Calculul energiei consumate pentru efectuarea unui ciclu de funcţionare 
4.3.5. Calculul mecanismulului de ridicare al electrostivuitorului 
4.3.6. Calculul cheltuielilor anuale pentru exploaterea construcţiilor şi utilajelor 
4.3.6.1. Calculul investiţiilor necesare 
4.3.6.2. Calculul cheltuielilor cu salarizarea personalului ce deserveşte sistemul 
4.3.6.3.Calculul cheltuielilor cu exploatarea electrostivuitoarelor şi întreţinerea stelajelor 
4.3.6.4. Calculul cheltuielilor cu energia consumată de motoarele electrostivuitoarelor 
4.3.6.5. Calculul cheltuielilor cu amortizarea utilajelor şi stelajelor 
5.EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A SOLUŢIEI PROPUSE 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu