Proiectarea unui Sistem de Transport Fluide

Tema proiectului
Introducere
I. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apã 
II. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor 
III. Calculul hidraulic al conductei de amestec sondã – parc
IV. Bilantul termic al depozitului central  
V. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinãrie 
VI. Calculul hidraulic al sistemului de evacuare a titeiului de la parcurile de separare la depozitul central
Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu