Raport de Practică la Agenţia SC RVG Speed SRL

Motivaţia
Sinteza raportului 
1.1. Date de identificare
1.2. Scurt istoric
1.3.Analiza evoluţiei principalilor indicatori
2.1. Structura organizatorică
2.2.Managerii
2.3.Personalul organizaţiei
2.4.Serviciile oferite de organizaţie
2.5 Relaţiile cu mediul extern
2.6. Piaţa organizaţiei
2.7.Dimensiunea şi structura pieţei
2.8. Dinamica pieţei
2.9.Mixul de marketing
2.10 Documente oficiale
3.1. Raportul de stagiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu