SC Utilaje Dacia SA Mioveni

1 CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND PROFITUL FIRMEI 
1.1 Conţinutul profitului în condiţiile economiei de piaţă 
1.2 Rolul şi importanţa creşterii profitului 
1.3 Aspecte metodologice privind calculul şi analiza profitului 
2 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI „S.C. UTILAJE DACIA S.A.” MIOVENI 
2.1 Profilul şi structura organizatorică a firmei S.C. Utilaje Dacia S.A. Mioveni 
2.2 Nivelul şi dinamica principalilor indicatori economico-financiari ai firmei S.C.Utilaje Dacia S.A. Mioveni 
3 ANALIZA DIAGNOSTIC A PROFITULUI LA S.C.UTILAJE DACIA S.A. MIOVENI 
3.1 Analiza dinamică şi structurală a profitului total pe baza contului de profit şi pierdere 
3.2 Analiza factorială a profitului 
3.3 Analiza diagnostic a ratelor de rentabilitate 
3.4 Analiza rentabilităţii pe produse 
3.5 Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic 
4 ANALIZA PRINCIPALELOR CĂI DE CREŞTERE A PROFITULUI LA S.C. UTILAJE DACIA S.A. MIOVENI 
4.1 Creşterea volumului producţiei vândute în funcţie de cerinţele pieţei 
4.2 Căi privind reducerea cheltuielilor materiale 
4.3 Căi privind reducerea cheltuielilor de personal 
4.4 Căi privind accelerarea vitezei de rotaţie a activelor fixe şi a activelor circulante 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu