Sistem de Transport

PREFATA
I Analiza cadrului legislativ (condiţii, restricţii, oportunităţi) 
1.1 Legea 31/1990 Legea privind societăţii comerciale 
1.1.1 Dispoziţii generale 
1.1.2.Costituirea societăţilor comerciale 
1.1.3 Funcţionarea societaţii comerciale
1.2 Legislatie regim TIR 
1.2.1 ORDIN nr 431 din 30 ianuarie 2007 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
1.3 Asigurarea CMR 
1.4 Legea nr.141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României 
1.4.1 Domeniul de aplicare si definitii 
1.4.2. Ordinul nr. 7923 din 13 decembrie 2005 privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Convenţia Vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR 
II Identificarea, descrierea şi analiza diagnostic a sistemului de transport actual 
2.1. Prezentarea organizatiei 
2.2. Proiectare şi dezvoltare 
2.3. Organigrama firmei 
2.4. Fisa postului 
2.5. Program transport 
2.6. Calculul profitului unei curse externe 
2.7. Amplasarea si schita firmei 
III Evaluarea cererii de transport (inclusiv determinarea fluxurilor potenţiale de transport prin diagrama Origine - Destinaţie, cu referire la condiţiile demografice, sociale şi economice) 
IV Proiectarea reţelei de transport (inclusiv stabilire şi proiectare amenajări pentru staţii şi capete de traseu) 
4.1. Retea de transport 
4.2. Prezentarea generala a autovehiculului
4.3. Calculul capabilitǎţii tehnologice pentru deservirea tehnicǎ a automobilelor cu capacitate de 20 tone 
4.4. Calculul capabilitǎţii tehnologice pentru deservirea tehnicǎ a automobilelor cu capacitate de 3,5 tone 
4.5. Analiza SWOT 
4.6. Curse de transport 
V Programului de transport 
5.1. Executarea contractului de transport 
5.2. Foaia de parcurs 
5.3. Program transport
5.4. Utilizarea tahografelor şi dispozitivelor de limitare a vitezei 
VI Determinarea structurii firmei
6.1. Organigrama firmei 
6.2. Faze ale procesului de elaborare a strategiei la diverse niveluri din organigrama 
VII Analiza economică a activităţii desfăşurate de firmă ( consumuri, costuri, venituri, beneficii, investiţii, amortismente, plan de dezvoltare şi diversificare a activităţii) 
7.1. Analiza costurilor cu carburantii
7.2 Bilantul si Cont de Profit şi Pierderi la data de 31 decembrie 2007 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu