Sistemul de Răcire al Motoarelor cu Ardere Internă

I. Noţiuni generale despre motoarele cu ardere internă 
1.1. Scurt istoric al apariţiei motorului termic
1.2. Clasificarea motoarelor cu ardere internă 
1.3. Parţile componente ale motorului cu ardere internă 
1.4. Principiul de funcţionare al motorului cu ardere internă 
1.5. Mărimi fundamentale ale motoarelor cu ardere internă
II. Sisteme de răcire ale motoarelor cu ardere internă 
2.1. Necesitatea răcirii 
2.2. Clasificarea sistemelor de răcire 
2.3. Fluxul de căldura evacuat prin sistemul de răcire
III. Parametrii constructivi şi funcţionali ai sistemului de răcire cu lichid  
3.1. Aspecte funcţionale 
3.2. Scheme constructive ale sistemelor de răcire cu lichid 
3.3. Radiatorul 
3.4. Supapa de sigurantă 
3.5. Pompa de lichid 
3.6. Circuitul de aer 
3.7. Ventilatorul 
3.8. Reglarea sistemului de răcire cu lichid 
3.9. Lichide de răcire 
IV. Parametrii constructivi şi funcţionali ai sistemului de răcire cu aer 
4.1. Generalităţi 
4.2. Scheme constructive ale sistemelor de răcire cu aer 
4.3. Ventilatoare pentru răcirea cu aer 
4.4. Carenaje si deflectoare 
4.5. Calculul sistemului de nervurare al cilindrului
4.6. Reglarea sistemului de răcire cu aer 
4.7. Radiatorul de ulei 
V. Analiza comparativă a sistemelor de răcire de la motoarele cu ardere internă 
5.1. Analiza comparativă a sistemelor de răcire  
5.2. Exemple de sisteme de răcire la autovehicule: Dacia, Olcit, Saviem, Skoda
VI. Metode de invătământ specifice disciplinelor tehnice
6.1. Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metodă,
procedeu, mijloace de învăţământ
6.2. Criterii de clasificare şi de alegere a metodelor de invătămant
6.3. Caracteristicile esenţiale ale categoriilor de metode
VII. Resurse materiale, strategii didactice, forme de organizare, evaluarea rezultatelor si proiectarea didactica la disciplinele tehnice 
7.1. Mijloace didactice şi suporturi tehnice de instruire (rol, funcţii, valenţe formative, limite) 
7.2. Strategii didactice 
7.3. Forme de organizare a activităţii elevilor la disciplinele tehnice. 
7.4. Evaluarea rezultatelor şcolare la disciplinele tehnice 
7.5. Proiectarea activităţii didactice la disciplinele tehnice
VIII. Exemplu de proiectarea activităţii didactice
8.1. Programa “Modul V” – Construcţia si funcţionarea automobilului 
8.2. Planificarea calendaristică 
8.3. Proiectarea unitaţii de invăţare 
8.4. Proiectul didactic 
8.5. Proiectarea activităţii de evaluare 
Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu