Strategia Organizării Activităţii de Transport

INTRODUCERE
1.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
1.1.Domenii de activitate 
1.2. Diagrama de structură şi principalele legături între compartimente
1.3. Parcul de autovehicule
2.INFRASTRUCTURA IN TRANSPORTUL RUTIER
2.1. Infrastructura
2.2. Modernizarea şi principalele căi de modernizare a infrastructurii în transportul rutier
2.3. Reabilitarea infrastructurii în transportul rutier în perioada actuală
3.STRATEGIA ORGANIZĂRII ACTIVITĂTII DE TRANSPORT RUTIER LA S.C.
3.1. Organizarea activităţii de transport rutier
3.1.1. Procesul de transport auto
3.1.2. Circuitele de transport
3.1.3. Organizarea expedierii şi manipulării mărfurilor
3.1.4. Costurile în transporturile auto de mărfuri
3.1.5. Tarifele pentru transporturile rutiere de mărfuri
3.1.6. Reglementǎri internaţionale privind transporturile rutiere
3.1.7. Documentaţia folositǎ în exploatarea autovehiculelor
3.2. Principalele cǎi şi direcţii de acţiune pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii de transport rutier 
3.2.1. Indicatorii activitǎţii de transport
3.2.2. Indicatorii tehnico-economici de utilizare a autovehiculelor
3.3. Pricipalele cǎi şi direcţii de acţiune pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii de transport rutier 
4.STUDIU DE CAZ - S.C. CRISSTRANS S.A.
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.
BIBLIOGRAFIE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu