Tehnologia de Fabricare pentru obţinerea volantei

1. Principii generale de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare mecanica 
1.1. Principii tehnico-economice la proiectarea proceselor tehnologice
1.2. Date iniţiale necesare proiectării proceselor tehnologice de prelucrare tehnologică
1.3. Succesiunea etapelor de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare
1.4.Stabilirea tipului producţiei şi calculul lotului optim de piese
2.1. Notiuni generale privind alegerea materialelor si proiectarea pieselor turnate
2.2. Generalitatile privind obtinerea semifabricatilor metalici prin turnare
2.3. Parcuralitatile turnari gravitationale in forme permanente (in cochile)
2.4. Dezbaterea, curatirea si remanierarea defectelor pieselor turnate.
3.1. Structura fluxului tehnologic pentru proiectarea si fabricarea piesei
3.2. Sistemul-proces tehnologic de prelucrare
3.3. Componentele procesului tehnologic de prelucrare
3.4. Criterii de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare
3.5. Proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare
4.1. Norme de tehnica securităţii muncii
4.2. Concluzii finale
4.3. Bibliografie
4.4. Desenul de execuţie pentru Volant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu