Transport Multimodal

1.1.Adaptarea elementelor de proiectare la numărul personal
1.2. Calculul sarcinii maxime zilnice de transportat
1.3.Elaborarea programului cadru de derulare a traficului de containere Asupra distribuţiei containerelor între terminalele de transport şi beneficiari Şerban Raicu,Eugen Roşca
2.Proiectarea sistemului de transport rutier pentru acumularea si distribuţia containerelor
2.1.Particularitaţile serviciului de camionaj
2.2.Stabilirea programului de lucru al parcului activ auto
2.3.Alegerea şi calculul parcului de autocamioane platformă
2.4.Indicatorii transportului rutier
3.Proiectarea terminalelor de transport combinat auto-cale ferată pentru containere
3.1.Elementele terminalului de transport combinat auto-cale ferată pentru containere
3.2.Schiţa planului de situaţie a terminalului de transport
3.3.Calculul elementelor terminalului de transport
3.3.1 Calcului frontului feroviar de încărcare-descărcare
3.3.2 Lungimea frontului rutier
3.3.3 Calculul suprafeţei de depozitare a containerelor
3.3.4. Proiectarea legăturilor feroviare şi rutiere cu terminalul de transport
3.3.5. Calculul suprafeţei de manevră şi garare a parcului auto
3.4. Alegerea şi calculul mijloacelor de manipulare a containerelor în interiorul terminalului
3.5.Proiectarea corpului de clădire ale terminalului de transport
3.6.Calculul indicatorilor tehnico-economici
4.Organizarea circulaţiei trenurilor de containere
4.1.Stabilirea orelor de plecare şi sosire a trenurilor navetă
4.2.Schiţa planului de situaţie a terminalului de transport
4.3.Calculul parcului de vagoane
4.4.Calculul indicatorilor specifici
5.Indicatorii transportului combinat auto-cale ferata de containere
Memoriu Tehnic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu