Transportul Containerizat

Introducere 
I. Transportul maritim de mărfuri containerizate 
1.1 Aspecte generale privind containerizarea 
1.2 Nave specializate în transportul de containere 
1.3 Descrierea unui terminal de containere, în mod general 
II. Soluţii actuale şi tendinţe de dezvoltare a instalaţiilor de incărcare descărcare utilizate în cadrul terminalului de containere 
2.1 Scule şi dispozitive de manipulare utilizate în terminalul de containere 
2.2 Utilaje portuare de cheu 
2.3 Utilaje portuare de transfer şi stivuire 
2.4 Utilaje portuare de umplere/golire a containerelor 
III. Prezentarea operatorului portuar specializat in operarea marfurilor containerizate şi organizarea activităţii de exploatare portuară 
3.1 Prezentarea terminalului de containere molul 2S din punct de vedere managerial 
3.2 Prezentarea terminalului de containere molul 2S din punct de vedere tehnic 
3.3 Descrierea metodologiei de lucru în cadrul terminalului de containere 
3.4 Organizarea şi exploatarea parcului de containere şi a centrului de grupaj 
IV: Modelarea şi întocmirea algoritmului de simulare a unui sistem de refrigerare a unui container frigorific
4.1 Introducere
4.2 Proiectarea modelului 
4.3 Dezvoltarea programului pe calculator şi structura sa 
4.4 Investigaţii experimentale 
V: Eficienţa economică a sistemului de transport multimodal containerizat. Indicatori portuari de performanţă utilizaţi în cadrul terminalului de containere 
5.1 Conţinutul şi oportunitatea transportului multimodal 
5.2 Echilibrarea traficului de containere 
5.3 Directii ale eficienţei implementării transportului multimodal 
5.4 Eficienţa transportului containerizat 
5.5 Indicatori portuari de performanţă
Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu