Acces distant dialogat in Internet

Cuprins
 Întroducere                                                       8
1.ANALIZA SARCINII
 1.1.Evoluţia Internet                                          9
 1.2.Suite de        protocoale                               9
 1.3.Servicii Internet                                           11
 1.4.World Wide Web                                      14
1.4.1.HTTP - protocolul Web de bază            16
1.4.2.Principiul de lucru HTTP                         16
1.4.3.Trei operaţii de bază HTTP                      16
                 1.4.3.1.Căutarea informaţiei                               17 
1.4.3.2.Extragerea informaţiei                             17
1.4.3.3.Informaţia despre statutul legăturii.        17      
1.4.4.Patru etape ale unei tranzacţii HTTP          17
1.4.4.1.Pasul 1: Instalarea legăturii                        17
1.4.4.2.Pasul 2: Cererea clientului                         18
1.4.4.3.Pasul 3: Răspunsul serverului                 18   
1.4.4.4.Pasul 4: Întreruperea legăturii de către server      18
 1.4.5.Metodele HTTP                                               18
1.4.5.1.Metoda GET                                                19
1.4.5.2.Metoda HEAD                                           19
1.4.5.3.Metoda POST                                             19
1.4.6.HTML - limbajul de marcaj                        20
 1.5.Servicii dialogate Web                               24
 1.6.Analiza sarcinii                                         24
 1.7.Analiza actualităţii lucrării date             26
2.DESCRIEREA TEHNICA A REZULTATELOR
2.1.Analiza tehnologiilor existente        27
 2.1.1.Interfaţa CGI           27
 2.1.1.1.Metoda GET                         27
2.1.1.2.Metoda POST         28
           2.1.1.3.Diferenţa între metodele GET şi POST      28                  
2.1.1.4.Transmiterea răspunsului din programul CGI           29
 2.1.1.5.Variabilile mediului programei CGI        29
2.1.1.6.Opţiunile rândului de comenzi CGI         32
2.1.1.7.Intrarea standardă (STDIN)                  32
2.1.1.8.Ieşirea standardă (STDOUT)               33
2.1.1.9.Răspunsul direct al scriptului CGI browserului         33
2.1.1.10.Titluri CGI                       33
2.1.1.11.Un exemplu de script CGI cu folosirea limbajului C      34                    
 2.1.2.Interfaţa ISAPI      38
2.1.2.1.Principiul de lucru şi structura extensiei ISAPI                         39
2.1.2.2.Chemarea extensei ISAPI de către server                   39
2.1.2.3.Primirea datelor de către extensia ISAPI                         43
2.1.2.4.Trimiterea datelor de către extensia ISAPI                 47
2.1.2.5.Diferenta dintre CGI si ISAPI                               48
2.2.Limbaje de programare             49    
2.2.1.JavaScript                                      49
2.2.1.1.Puţină istorie                     50       
2.2.1.2.Principiul de functionare JavaScript        51
2.2.1.3.Limbajul JavaScript                    51
2.2.2.Limbajul Perl                     52
2.2.2.1.Structuri de date in limbajul Perl              52       
2.2.2.2.Structuri de control in limbajul Perl                  54
2.2.2.3.Tablouri asociative. Subrutine                      56
2.2.3.Argumentarea alegerii limbajului              61
2.3.Descrierea rezultatelor                 62
2.3.1.Algoritmul                         62 
 2.3.2.Analiza datelor de intrare-ieşire               63
2.3.4.Descrierea programului                     63
3 ARGUMENTAREA ECONOMICĂ A LUCRĂRII             70   
3.1.Determinarea cheltuielilor cu elaborarea produsului soft          70
3.2.Aprecierea efectului economic            74
4 PROTECŢIA MUNCII                     78
   4.1.Analiza condiţiilor de muncă                      78
   4.2.Condiţionarea aierului                          80     
   4.3.Calcularea iluminatului natural                 84 
   4.4.Cerinţele ergonomice la locul de muncă                84 
   4.5.Semnalizarea antiincendiară              89 
Concluzie                        92
Bibliografie                                93
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu