ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC DE EVIDENTA A PERSONALULUI

CAPITOLUL I
ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC DE EVIDENTA A PERSONALULUI PE EXEMPLUL SOCIETATII „NOVUS” S.A CRAIOVA
1.1. Prezentarea societatii „Novus” S.A
1.2. Functia de resurse umane
1.3. Produsele şi serviciile
1.4. Poziţia Sucursalei Doljchim pe piaţă. Concurenţa
1.5. Organizare, management şi resurse umane
CAPITOLUL II
ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT
2.1.Organizarea funcţiunii de resurse umane
2.2.Gestiunea previzională a efectivelor de personal
2.3.Recrutarea si integrarea personalului în întreprindere
2.4.Remunerarea personalului
2.5.Formarea personalului
2.6.Gestiunea carierelor
2.7.Documente identificate în sistem
2.8.Evaluarea critică a sistemului informaţional existent
CAPITOLUL III
PROIECTAREA GENERALA
3.1.Proiectarea situaţiilor de ieşire
3.2.Proiectarea bazei informaţionale de intrare
3.3 Proiectarea codurilor
CAPITOLUL IV
PROIECTAREA DE DETALIU
4.1.Caracteristicile generale ale proiectarii de detaliu
4.2.Proiectarea bazelor de date
4.3.Descrierea aplicaţiei
4.4.Cerinţe Hardware şi Software ale aplicaţiei
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu