Aparitia si dezvoltarea ciberneticii. Obiectul si metodele ciberneticii economice

CAPITOLUL 1
APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CIBERNETICII.OBIECTUL ŞI METODELE CIBERNETICII ECONOMICE
1.1 Precursorii (înainte de 1948)
1.2 Întemeietorii (1948  1960)
1.3 Pionierii (1948  1960)
1.4 Inovatorii (1960  1985)
1.5 Apariţia şi dezvoltarea Ştiinţelor Complexităţii
1.6 Ce implicaţii au Ştiinţele Complexităţii asupra teoriei economice
1.7 Cibernetica şi Ştiinţele Complexităţii  către o nouă sinteză
1.8 Spre o cibernetică de ordinul trei
1.9. O redefinire a ciberneticiiI. Obiectul şi metodele ciberneticii economice

CAPITOLUL 2
SISTEMUL ADAPTIV COMPLEX
2.1 Definiţii ale Sistemului Adaptiv Complex (CAS)
2.2 Exemple de sisteme adaptive complexe în economie

CAPITOLUL 3
PROCESE FEEDBACK FUNDAMENTALE ÎN SISTEMELE ADAPTIVE COMPLEXE
3.1. Feedback-ul  definiţii şi proprietăţi
3.2. Mecanisme de reglare fundamentale ale sistemelor economice
3.3. Mecanismele (efectele) accelerator
3.4Comportamentul anticiclic al ratei doânzii asupra creditelor acordate
3.5 Efecte mixte (multiplicator-accelerator)

CAPITOLUL 4
AUTOORGANIZARE ŞI EMERGENŢĂ ÎNSISTEMELE ADAPTIVE COMPLEXE
4.1. Caracteristicile sistemelor complexe auto-organizatoare
4.2.Emergenţa sistemelor adaptive complexe din economie

CAPITOLUL 5
AGENŢI ŞI MODELAREA-BAZATĂ-PE-AGENŢI
5.1.Ce este un agent ?
5.2. Tipologia (clasificarea) agenţilor
5.3 Sisteme bazate pe agenţi
5.4 Sisteme multiagent (SMA)
5.5 Cooperare şi interacţiune în SMA inteligente
5.6 Negocierea şi învăţarea în SMA inteligente
5.7 Modelarea-bazată-pe-agenţi în economie

CAPITOLUL 6
ECONOMIA DE PIAŢĂ - SISTEM ADAPTIV COMPLEX
6.1 Sectorul (sistemul) gospodăriilor
6.2 Sectorul firmelor (privat, productiv)
6.3 Sectorul public (guvernamental)
6.4 Sectorul extern
6.5 Sectorul financiar
6.6 Modele de simulare şi modele-bazate-pe-agenţi în macroeconomie
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu