Aplicaţie informatică pentru realizarea planului de afaceri al firmei

Capitolul I. Prezentarea şi realizarea unui plan de afaceri pentru o societate comercială 3
1. Rolul şi importanţa planului de afaceri 3
1.1. Ce este planul de afaceri 3
1.2. Funcţiile şi rolul planului de afaceri 7
1.3. Riscul de neplanificare. Avantajele şi oportunităţile planificării 9
1.4. Cum se realizează un plan de afaceri 11
2. Planul de afaceri – ce trebuie sa conţină 15
2.1.Descrierea afacerii 15
2.2. Planul de marketing 17
2.3. Planul managerial 19
2.4. Planul de management financiar 20
2.5. Anexe 21
Capitolul 2. Tehnologii folosite pentru realizarea sistemului de gestiune a planului de afaceri 22
1. .NET Framework 22
1.1. C# - componenta a tehnologiei .NET Framework 24
2. SQL Server 2000 27
3. Accesarea bazelor de date. ADO.NET 31
Capitolul III – Sistem informatic pentru realizarea planului de afaceri 35
1 Scopul aplicaţiei 35
2 Manualul de prezentare şi realizare al software-ului 36
2.1. Prezentarea ipotezelor pe care se bazează previziunile 38
2.3. Intocmirea situaţiilor financiare previzionate 43
2.4. Analiza de senzitivitate (sensibilitate) şi evaluarea afacerii 45
2.5. Grafice 48
Capitolul IV. Concluzii 50
Bibliografie 51
Anexe 52
Anexa 1 52
Anexa 2 54
Anexa 3 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu