APLICATIE INFORMATICA PRIVIND ASISTAREA OPERATIILOR UNEI AGENTII DE RECRUTARE DE PERSONAL

CAPITOLUL 1. Aspecte legislative din domeniul forţei de muncă 4
1.1 Scurt istoric al forţei de muncă în România 4
1.2 Principii fundamentale 4
1.3 Contractul individual de muncă 5
1.3.1 Încheierea contractului individual de muncă 5
1.3.2 Executarea contractului individual de muncă 9
1.3.3 Modificarea contractului individual de muncă 10
1.3.4 Suspendarea contractului individual de muncă 12
1.3.5 Încetarea contractului individual de muncă 13
1.4 Contractul individual de muncă pe durată determinată 14
1.5 Munca prin agent de muncă temporară 15
1.6 Contractul individual de muncă cu timp parţial 17
1.7 Indicatori statistici privind piaţa muncii 18
1.8 Clasificarea ocupaţiilor 19
1.9 Măsuri pentru prevenirea şomajului 19
1.10 Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă 20
1.10.1 Servicii specializate 20
CAPITOLUL 2. Proiectarea aplicaţiei 24
2.1 Comunicaţia prin intermediul web-ului 24
2.1.1 Browsere web şi servere web 24
2.1.2 Solicitarea informaţiilor via URL 25
2.1.3 Servere web şi HTTP 25
2.1.4 HTTP 26
2.2 HTML 26
2.2.1 Ce este HTML? 26
2.2.2 Structura tag-urilor HTML 27
2.2.3 Structura documentului HTML 27
2.3 PHP şi MySQL 28
2.3.1 PHP 28
2.3.2 MySQL 30
2.4 Proiectarea generală a aplicaţiei 31
2.4.1 Scopul unei pagini web 31
2.4.2 Elemente de bază ale unui document web 31
2.4.3 Principii de web design 32
2.4.4 Proiectarea bazei informaţionale 35
CAPITOLUL 3. Prezentarea aplicaţiei 40
3.1 Prezentarea modulului destinat candidaţilor 40
3.2 Prezentarea modulului destinat companiilor 46
3.3 Prezentarea modulului destinat administrării 48
Concluzii finale 50
Bibliografie 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu