Aplicatie informatica privind evidenta utilajelor

INTRODUCERE……………………………………………………………………………..2
CAPITOLUL I
NECESITATEA INFORMATIZĂRII ACTIVITĂŢII ÎN INDUSTRIA MINIERĂ…………………………………………………………………..4
1.1.Caracterizarea ramurii………………………………………………………………….4
1.2.Necesitatea utilizării tehnologiei informaţiei în domeniul minier……………………..6
1.3.Prezentarea generală a E.M.C. Motru………………………………………………….8
1.4.Contabilitatea utilajelor la E.M.C. Motru………………………………………………9
1.5.Aspecte critice privind sistemul informaţional actual privind evidenţa utilajelor……..17
CAPITOLUL II
PROIECTAREA APLICAŢIEI INFORMATICE PRIVIND EVIDENŢA UTILAJELOR LA S.C. E.M.C. MOTRU S.A………………………………………………...20
2.1. Obiectivele şi limitele aplicaţiei…………………………………………………………20
2.2. Proiectarea ieşirilor informaţionale……………………………………………………..21
2.3. Proiectarea bazei informaţionale de intrare………………………………………….….28
2.3.1. Structura bazei de date……………………………………………………….….29
2.3.2. Codificarea nomenclatorilor de evidenţă…………………………………….….33
2.3.3. Adaptarea documentelor de intrare……………………………………………...39
2.3.4. Proiectarea bazei de date informaţionale…………………………………….….41
2.4. Proiectarea procedurilor şi elaborarea programelor……………………………………..46
CAPITOLUL III
POSIBILITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SISTEMULUI INFORMATIC DE EVIDENŢĂ A UTILAJELOR LA E.M.C. MOTRU……………………………………..50
CONCLUZII FINALE…………………………………………………………………………54
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………….56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu