Aplicatie software pentru evidenta resurselor umane dintr-o firma

1. INTRODUCERE …………………………………………………………… 5
2. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE ………………………………. 7
 2.1. Analiza şi identificarea necesarului de resurse umane ……………… 7
 2.2. Estimarea necesarului de resurse umane ……………………………. 8
 2.3. Analiza necesarului sau surplusului de resurse umane ……………… 9
3. ANALIZA ŞI EVALUAREA POSTURILOR …………………. 12
 3.1. Analiza posturilor …………………………………………………… 12
 3.2. Descrierea şi specificarea postului ………………………………….. 15
 3.3. Evaluarea posturilor ………………………………………………… 19
 3.4. Salarizarea …………………………………………………………… 22
4. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE ………………... 25
 4.1. Recrutarea resurselor umane ………………………………………… 25
 4.2. Selecţia resurselor umane ……………………………………………. 29
 4.3. Angajarea ……………………………………………………………. 32
 4.4. Orientarea şi integrarea ……………………………………………… 32
5. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE ………... 33
6.  PREGATIREA PROFESIONALA, FORMAREA ŞI ………………………                        
    PERFECŢIONAREA PROFESIONALA 38
7. MOTIVAREA ANGAJAŢILOR …………………………………………... 44
8. SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA …………………………
    RESURSELOR UMANE 48
 8.1. Analiza problemei …………………………………………………… 48
 8.2. Prezentarea Visual FoxPro …………………………………………... 51
 8.3. Proiectarea interfeţelor utilizator ……………………………………. 52
 8.4. Proiectarea bazei de date …………………………………………….. 63
  Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu