APLICATII BAZATE PE COMPONENTE FOLOSIND TEHNOLOGIA CORBA

1. Introducere 5
2. Standardul CORBA 9
2.1 Modelul de referinta CORBA 9
2.1.1 Broker-ul de cereri de obiecte (ORB – Object Request Broker) 9
2.1.2 Serviciile de obiecte 10
2.1.3 Facilităţiile comune 10
2.1.4 Interfeţele de domenii 10
2.1.5 Interfeţe de aplicaţii 10
2.2 Componentele CORBA 11
2.2.1 Nucleul ORB 13
2.2.2 Clienţii 13
2.2.3 Implementarea obiect 14
2.2.4 Depozitul de interfeţe 14
2.2.5 Apeluri dinamice 14
2.2.6 Stub-uri idl 15
2.2.7 Interfaţa ORB 15
2.2.8 Skeleton-uri statice 15
2.2.9 Interfaţa pentru skeleton-urile dinamice 16
2.2.10 Adaptorul de obiecte 16
2.2.11 Referinţele la obiecte 16
2.3 Limbajul de definire al interfeţelor IDL 17
2.3.1 Reguli de bază în IDL 17
2.3.2 Modulul IDL 18
2.3.3 Tipuri primitive 18
2.3.3.1 Tipuri reale 19
2.3.3.2 Tipuri întregi 19
2.3.3.3 Tipul octet 19
2.3.3.4 Tipul string 20
2.3.3.5 Modificatorul const 20
2.3.4 Tipuri construite 20
2.3.4.1 Tipul enumerare 20
2.3.4.2 Tipul structură 21
2.3.4.3 Tipul union 22
2.3.4.4 Tipul interface 22
2.3.5 Alte construcţii IDL 26
2.3.5.1 typedef 26
2.3.5.2 Declaraţia anticipată 26
2.3.6 Tipurile container 26
2.3.6.1 Tipul sequence 27
2.3.6.1 Tipul tablou 27
2.3.7 Exceptiile 27
2.3.7.1 Tipul exception 27
2.3.7.2 Exceptiile standard 28
2.3.8 Tipul any 28
3. Dezvoltarea unei aplicaţii in CORBA 29
3.1 Etapele dezvoltării unei aplicaţii în CORBA 29
3.2 Definirea interfetei IDL si map-area ei in Java. 29
3.3 Diagrama de clasa 31
3.4 Diagrama de colaborare 32
3.5 Implementarea clasei servant si a serverului 32
3.6 Implementarea clasei client 37
3.7 Punerea in lucru 39
3.8 Implementarea componentei server HelloServer în C++ 40
3.8.1 Interfaţa şi map-area in C++ 40
3.8.2 Implementarea servantului si a serverului 41
4 Aplicatia practica 44
4.1 Cerinţe 44
4.2 Specificarea şi analiza orientată obiect 45
4.2.1 Tabelul cerinţelor 45
4.2.2 Diagrama cazurilor de utilizare 45
4.2.3 Diagramele de clase 47
4.2.4 Arhitectura 49
4.2.4.1 Diagrama de componente 50
4.2.4.2 Împărţirea pe pachete 51
4.3 Proiectarea (Orientată Obiect) 52
4.3.1 Diagramele de secvenţă 52
4.3.2 Diagrama de colaborare 54
4.4 Manual utilizator 54
5 Biliografie 57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu