Aplicatii cu privire la tehnicile de parcurgere a unui graf finit

Prefaţă 3
1 Structura de graf finit 5
1.1 Noţiuni introductive 5
1.2 Implementarea pe calculator a unui graf finit 14
1.3 Conexitate 20

2 Tehnici de parcurgere a grafurilor 27
2.1 Operaţii cu grafuri 27
2.2 Tehnici de parcurgere a grafurilor 31

3 Tare conexitate într-un graf finit 38
3.1 Conexitate într-un graf orientat 38
3.2 Tare conexitate 42
3.3 Drumuri minime în grafuri orientate 46

4 Algoritmi pentru prelucrarea grafurilor finite 47
Bibliografie.....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu