Analiza Asigurarii de Resurse Umane si Utilizarea Acestora la SC

INTRODUCERE
Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RESURSELE UMANE ȘI MANAGEMENTUL
1.1. Definirea resurselor umane 4
1.2. Caracteristici ale resurselor umane 5
1.3. Definirea managementului resurselor umane 5
1.3.1. Definiri ale managementului resurselor umane in literatura romaneasca de management
1.3.2. Managementul resurselor umane in viziunea autorilor straini 7
Capitolul 2. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE 9
2.1 Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ, structural şi calitativ
2.1.1 Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ 10
2.1.2 Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere structural 13
2.1.3 Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere calitativ 14
2.2 Analiza stabilităţii personalului 15
2.3 Analiza utilizării timpului de muncă 18
2.4 Analiza conflictualităţilor în relaţiile de muncă 22
2.5 Analiza eficienţei utilizării personalului 23
2.5.1 Analiza eficienţei utilizării personalului pe baza productivităţii muncii 23
2.5.2 Analiza eficienţei utilizării personalului pe baza profitului pe un salariat 27
Capitolul 3. ANALIZA ASIGURĂRII CU RESURSE UMANE ȘI UTILIZAREA ACESTORA LA SC
3.1. Prezentarea SC
3.2. Analiza personalului la SC
3.3. Analiza utilizarii timpului de munca la SC
3.3. Analiza utilizarii timpului de munca la SC
BIBLIOGRAFIE 50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu